Zelfvertrouwen

Veel mensen zouden graag meer zelfvertrouwen hebben en ze hebben er soms zelfs een cursus voor gevolgd of een boek over gelezen. En toch blijft het een grote wens van velen.

Je kunt zelfvertrouwen zien als het lef om voor jezelf op te komen, nee te zeggen als je iets niet wilt, of een keuze te durven maken die je moeilijk vindt.

Ik introduceer hier zelfvertrouwen als een manier van leven, een manier van denken en doen. De kern hiervan is dat je leeft vanuit je persoonlijke kracht. Dit betekent dat je je innerlijke wijsheid en talenten als uitgangspunt neemt voor keuzes en beslissingen.

Zó in je leven staan gaat veel verder dan durven nee zeggen en de resultaten gaan ook veel verder. En om het te ontwikkelen bewandel je een ander pad.

Het pad naar leven vanuit je persoonlijke kracht

 Er zijn drie eenvoudige stappen om vanuit Jezelf te gaan leven:

  1. Het echt willen en de intentie hebben het te realiseren.
  2. Er mee werken totdat je merkt dat het een levensstijl is.
  3. Je dagelijks leven zo organiseren dat je er tijd voor hebt en dat je leerproces in je aandacht is en blijft.

Je kiest voor een manier van doen die je hele leven gaat veranderen, verbeteren. Hier volgt een voorproefje dat je een idee geeft van de werkwijze en resultaten:

Adem drie maal rustig diep door, doe je kaken iets van elkaar, ontspan je tongen tong en richt je aandacht naar binnen en vraag je af:

  • Ben ik iemand met goede of met kwade bedoelingen?
  • Waar ben ik goed in?
  • Met welke twee woorden zou mijn beste vriend(in) mij beschrijven?

Vraag je nu af:

  • Waar komen die antwoorden vandaan, van wie of wat?
  • Zijn ze waar? Hoe weet ik dat?
  • Hoe voelt het om zo te werken met mezelf?

Zelfvertrouwen is Jezelf vertrouwen.