Spiritualiteit

Wat is spiritualiteit precies?

Spiritueel is voor mij alles dat verwijst naar de bron van alles dat bestaat. En die bron is geen materie maar energie. Die bron zit in alles wat bestaat en dus ook in jou en mij.

En omdat alles wat bestaat uit dezelfde bron komt is ook alles met elkaar verbonden. Vanuit dit bewustzijn leven is voor mij praktische spiritualiteit. Dan ga je anders kijken en kiezen:

  • van denken vanuit eigenbelang naar gezamenlijk belang…
  • van materiële overvloed naar betekenisvol leven …
  • van ik ben mijn lichaam en mijn bezittingen, naar ik ben een onsterfelijke ziel en heb een tijdelijk aards leven
  • vanuit een levensinstelling van angst en zorgen naar en vreugde, creativiteit en liefde.

Deze verandering heeft grote gevolgen voor hoe we leven, als persoon en als mensheid. Hierover later meer.