Focus

Focus van dit blog

Dit blog helpt de lezer om zo zelfstandig mogelijk (weer) contact te maken met zijn of haar innerlijke wijsheid en te leren Zichzelf daarin te vertrouwen. De kwaliteiten van je innerlijke wijsheid noem ik de Honey en de kwaliteiten van het denkend vermogen van ons hoofd de Money.

Uiteraard willen we zowel de Honey als de Money in ons leven. En het mooie is dat contact maken met je Honey ook mogelijk maakt om Money in je leven te creëren.

Aanpak van het blog

Voor mij staat voorop dat het blog toegankelijk moet zijn voor zoveel mogelijk mensen en dat de manier waarop we met de onderwerpen bezig zijn leidt tot kwaliteit en diepgang.

De keuze van de onderwerpen lijkt willekeurig omdat ik me laat leiden door de actualiteit en wat mijn innerlijke wijsheid aanreikt. Ook vragen van lezers zijn soms de aanleiding voor een onderwerp.

Uitnodiging aan de lezers

Onderaan elke aflevering heb je de gelegenheid om je reacties en vragen op het blog te zetten. Dat is een bijdrage aan andere lezers en ook aan mij omdat het feedback geeft over wat de belangstelling van mensen heeft.

Mocht je een persoonlijke vraag willen stellen dan kun je altijd gebruik maken van het formulier op de contactpagina. En je kunt natuurlijk ook persoonlijke sessies met mij doen. (Zie pagina begeleiding, advies en privéles)