Vrijgevig zijn

Deze aflevering gaat over vrijgevig zijn, een mooi onderwerp in de maand december met cadeaus, lichtjes en vrije dagen.

Het mooie van vrijgevigheid is dat iedereen eraan kan meedoen. Het vraagt geen dikke portemonnee of een goede gezondheid. Het hoeft zelfs niet veel tijd te kosten of ten koste van iets voor jezelf te gaan. In tegendeel!

Je eigen ervaringen

 • Wanneer was je voor iets of iemand vrijgevig? Hoe voelde dat, wat deed het met je?
 • Wanneer was iemand vrijgevig ten opzichte van jou? Hoe voelde dat, wat deed het met je?
 • Wanneer was je eigenlijk ronduit een krent? Hoe voelde dat, wat deed het met je?

Vrijgevig zijn

Ik heb een man gekend die vader van zeven kinderen was. Zijn hele leven stond in het teken van zorgen voor zijn vrouw en kinderen. Hij liet kansen op promotie op het werk schieten, omdat dit ten koste zou gaan van de tijd en aandacht die hij voor zijn gezin kon hebben. En de man zelf? Hij was een blij mens en voelde zich rijk omdat hij iets voor anderen kon betekenen.

Vrijgevig zijn is vrij zijn om te geven. Je bent vrij van de angst om tekort te komen, benadeeld te worden of dat je wordt misbruikt.

Als je vrijgevig bent ben je vrij om op te merken wat een ander van je nodig heeft of waar je hem blij mee zou kunnen maken.

Vrijgevig zijn is een werkwoord! Je doet het, of je doet het niet.

Vrijgevig zijn is ook een manier van leven, van zijn. Je denkt er niet over na, het is jouw manier van in je leven staan, je straalt het uit en die energie zelf is rijkdom, voor jezelf en voor anderen.

Je kent wel dat gezegde: het is beter te geven dan te ontvangen. Dat is alleen zo, als het ‘van harte’ gaat. Je kunt het niet iemand opleggen en ook niet aan kinderen in de opvoeding.

Vormen van vrijgevig zijn

Het plaatje toont een bekende vorm van vrijgevig zijn: geld geven. Hier zijn een aantal vormen die misschien niet zo voor de hand liggen, maar die ook ‘goud’ zijn.

 • Iemand het voordeel van de twijfel geven.
 • Aandachtig luisteren om te begrijpen wat iemand zegt.
 • Een ander boven dat van jezelf stellen.
 • Een gezellig praatje aanknopen in de rij voor de kassa.
 • Zomaar glimlachen.
 • Negeren van een rottige opmerking in plaats van er tegenin gaan.
 • Zomaar een taart voor iemand bakken.
 • De tijd voor iets nemen, terwijl je eigenlijk haast hebt.
 • Naar een standpunt luisteren dat niet het jouwe is.
 • … noem zelf eens iets….

Het belang van vrijgevig zijn

Je kunt het belang van vrijgevig zijn niet overschatten omdat het een vorm van Liefde is. Liefde is de scheppende kracht waaruit alles is ontstaan. Als je Liefde bent, of vrijgevig, draag je opbouwend bij aan je omgeving en de hele wereld.

 • Vind je het moeilijk om je voor te stellen dat vrijgevigheid zoveel invloed heeft? Denk dan eens aan de vrijgevige bijdragen van de grote voorbeelden zoals Moeder Theresa en Nelson Mandela.
 • En je kent vast wel voorbeelden uit je eigen omgeving van vrijgevig zijn.
 • En kijk nog eens naar de antwoorden op de bovenstaande vragen: wat vertellen die antwoorden eigenlijk? Wat ga je ermee doen?

Je kunt een grote bijdrage leveren, zelfs deze laatste twee weken van het jaar

 • Maak een lijstje van twee of drie vormen van vrijgevig zijn die bij jou passen.
 • Zorg dat je elke dag vrijgevig bent, elke dag een keertje vaker dan de dag ervoor.
 • Noteer je ervaringen, ook en vooral de verrassende ervaringen.
 • Gebruik je ervaringen voor je goede voornemens voor het komende jaar.

Ik wens je vrijgevige weken en spreek je volgend jaar weer. Het wordt een bijzonder jaar, tot dan.

Groeten van Monique

Wil je wekelijks de aankondiging van de nieuwe aflevering in je mailbox krijgen? Meld je dan aan via de contactpagina en je krijgt elke week een berichtje dat de nieuwe Honey voor je klaarstaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *