Leidinggeven: meer over inspireren

Vorige week spraken we over inspireren, mogelijk maken en ondersteunen als de belangrijkste vaardigheden als je leiding wilt geven aan mensen.

Deze week ga ik verder met verkennen van wat inspireren eigenlijk is.

Herken je deze situaties?

 • Iemand heeft het moeilijk en je wilt hem graag met raad en daad ter zijde staan, maar al je goede adviezen worden weggewimpeld of genegeerd.
 • Je wilt iets van iemand gedaan krijgen, bijvoorbeeld een afspraak op een bepaald moment of medewerking voor iets, maar hij of zij wijst alles af wat je vraagt.
 • Je bent erg enthousiaste voor een idee of product en je wil daarvoor bij een ander gehoor krijgen, maar die ander is helemaal niet geïnteresseerd.
 • Je zoekt medestanders voor een goed doel maar niemand wil meedoen.

Al deze situaties gaan er over dat jij een ander tot iets wilt bewegen maar dat het niet lukt. Het zijn ook allemaal situaties waarin jij sturend bent, of zou moeten zijn. En dus gaat het er om de ander te inspireren.

Praktische wijsheid: Je kunt een paard wel naar de bron brengen, maar hij moet zelf drinken.

 

Het woord inspireren komt van het Latijnse woord spirit dat geest betekent. Het woordje ‘in’ geeft de beweging aan van buiten naar binnen en ook van binnen naar buiten.

Een ander inspireren wil zeggen dat je iets bij die ander wilt laten binnenkomen. De kunst is dan om te zorgen dat die ander ervoor openstaat.

 • Het belangrijkste aan inspireren is dus dat je zorgt dat die ander kan openstaan voor waar je mee komt.
 • Uiteindelijk is het natuurlijk aan de ander of hij je binnenlaat, maar dat kun je vaak sterk beïnvloeden door je benadering.
 • Inspireren van anderen begint bij aansluiten bij die ander en zorgen dat je die aansluiting houdt.

Aansluiting maken en houden

 • Kies een rustig moment zodat je de aandacht kunt krijgen. Vraag de ander desnoods of hij even tijd voor je heeft, of hij iets interessants wil horen of doe een beroep op zijn medewerking. Luister goed naar het antwoord en ben bereid een ’nee’ te horen.
 • Sluit aan bij wat voor die ander belangrijk is en hoe hij naar de wereld kijkt. Gebruik zinnetjes zoals ‘Weet je nog hoe we …’ en ‘Volgens mij ben jij geïnteresseerd in…’. Je maakt dan als het ware een opstapje waardoor de ander gemakkelijk bij jouw kan aansluiten.
 • Vertoon voorbeeldgedrag. Je kunt iemand bijvoorbeeld niet motiveren om te stoppen met roken, als je zelf een schoorsteen bent! Als je iemand wilt overhalen om beter te luisteren moet je dat natuurlijk zelf ook doen. Kijk nog eens naar het plaatje hierboven: je bent in goed gezelschap!

Iemand inspireren vanuit zijn eigen waarden

De meest effectieve manier om mensen te inspireren is door aan te sluiten bij wat wezenlijk belangrijk voor ze is.

Ga jezelf maar na: je bent echt enthousiast te krijgen als iemand feilloos aansluit bij wat op dit moment voor jou echt waardevol is.

Bijvoorbeeld: je hebt een bepaald probleem en iemand vertelt je hoe hij dat ooit heeft opgelost. Of je hebt chronische pijn en iemand komt met een video over hoe je zonder medicijnen van je pijn kunt afkomen.

En hoe kom je erachter als je nog niet weet wat de ander inspireert? Gewoon: vragen stellen en goed luisteren naar het antwoord.

Tips voor effectief vragen stellen:

 • Maak oogcontact en straal rust en aandacht uit.
 • Vraag ‘hoe’ of ‘wat’ in plaats van ‘waarom’.
 • Maak een vraag uitnodigend of uitdagend, bijvoorbeeld ‘wat zou je vinden van…’ of ‘als je zou mogen kiezen wat wil je dan echt…’
 • Als je denkt dat je weet wat de ander inspireert: check het met ‘klopt het dat je …’

Als je iets wilt van een ander, zakelijk of privé, staat of valt er veel met jouw vermogen om de ander ‘mee’ te krijgen, te inspireren.

Soms voelt dat alsof je vooral dienstbaar bent, zorgzaam en soms zelfs opofferend. En dat klopt. Leidinggeven vraagt er altijd om dat je dienstbaar bent en de ander op de eerste plaats zet.

Als je daarvoor kiest zul je merken dat leiding geven en samenwerken veel gemakkelijker gaat.

Ik wens je een week vol inspireren en leiderschap.

Groeten van Monique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *