Je ervaring serieus nemen

De foto

 • Wat zie je op deze foto?
 • Welk gevoel roept deze foto bij je op?
 • Welke woorden zou je gebruiken om de ervaring van deze twee jongens te beschrijven?
 • Denk je dat dit echt gebeurd is of geacteerd? En waarom denk je dat?

Deze aflevering gaat over serieus nemen van je ervaring in een situatie . Serieus te worden genomen is de basis van alle respect en zelfrespect. En respect en zelfrespect scoren hoog op de wensenlijst van veel mensen.

 

Even proeven van het onderwerp

 • Neem iemand in gedachten uit je directe omgeving.
 • Geef een rapportcijfer voor de hoeveelheid respect die je van die ander ervaart.
 • Geef dan een rapportcijfer voor de hoeveelheid respect die je voor de ander hebt.
 • Wat vertellen deze twee cijfers je?

Een waargebeurd verhaal

In een bedrijf was een medewerker die door bijna niemand gerespecteerd werd. Hij was een beetje een buitenbeentje en niemand nam zijn afwijkende gedrag serieus. Vaak werd er gezegd ‘ach, dat is Pietje maar’.

Op een dag stelde iemand voor het volgende experiment te doen: een tiental mensen werd gevraagd om in de komende week elke dag aan Pietje een welgemeend compliment te geven. Dat kon zoiets simpels zijn als de geslaagde keuze van zijn stropdas of kapsel. Verder veranderde er niets aan het gedrag van de collega’s naar Pietje toe.

Binnen een paar dagen veranderde het gedrag van Pietje dramatisch. Hij hield op met zijn afwijkende gedrag, kreeg belangstelling voor zijn collega’s en binnen twee weken hoorde Pietje er helemaal bij. Waargebeurd dus!

Respect krijgen of respect oproepen.

Er zijn veel meer mensen die respect willen hebben dan die het geven.

Uit het bovenstaande verhaaltje blijkt dat respect geven zeer succesvol is.

Ga zelf eens een experiment aan door een of meer mensen in je omgeving respect te geven, vooral aan iemand waarvan je het eigenlijk van hen zou willen krijgen.
Waarschijnlijk merk je dezelfde soort resultaten als in het verhaaltje. Maar er is meer

Jezelf met respect behandelen

Het is mij wel eens opgevallen dat mensen die veel respect ontvangen ook degenen zijn die zichzelf respecteren: dat ze hun wensen en voorkeuren, hun meningen en ervaringen serieus nemen.

Kijk nog eens naar de foto hierboven: deze jongens hadden de ervaring dat ze heel innig contact hadden met deze zeehond en dat dit contact wederzijds was.

 • Deze jongens hebben ook geleerd om hun eigen ervaringen serieus te nemen, zo’n zijn ze opgevoed: met respect voor hun eigen ervaringen en meningen.
 • Ze hebben geleerd om vanzelfsprekend en spontaan een situatie te ervaren, zonder erover te oordelen. Ze nemen het voor waar en waardevol aan.

Wat heb jij geleerd over je ervaringen voor waar aan te nemen, te respecteren?

 • Wat hoorde je je ouders bijvoorbeeld zeggen als je met iets afwijkends kwam?
 • Hoe werd er op school omgegaan met afwijkend gedrag en afwijkende belevenissen van kinderen?
 • Hoe respectvol ben je zelf naar mensen die je als anders dan jezelf ervaart?

Hoe zou je leven veranderen als je…

 • Elke innerlijke ervaring, van welke aard ook, serieus zou nemen?
 • De innerlijke ervaringen die niet bij je wereldbeeld passen zou onderzoeken in plaats van verwerpen?
 • Heftige emoties zou observeren en onderzoeken in plaats van ernaar te handelen.

Je innerlijke ervaring serieus nemen gaat niet over gelijk hebben, vanuit de ervaring of de emotie reageren en zeker niet dat anderen met een afwijkende ervaring niet zouden deugen.

Een innerlijke ervaring serieus nemen is een gewoonte die leidt tot groot zelfrespect en daardoor respect uit je omgeving. Het is een van de krachtigste instrumenten voor het ontwikkelen van persoonlijke kracht en creativiteit.

En: je zult merken dat als je jezelf meer serieus en respectvol behandelt, je anderen steeds gemakkelijker hetzelfde geeft.

 

Volgende week wil ik doorgaan met dit onderwerp.

Een belangrijk aspect daarbij is hoe je bijvoorbeeld kunt omgaan met heftige emoties die je ervaart maar die tot destructief gedrag zouden leiden.

Of wat je kunt doen met innerlijke conflicten zoals het verschil tussen wat je hebt geleerd en wat je ervaart.

Ik wens je een respectvolle week en een mooie Bevrijdingsdag.
Groeten van Monique

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *