Inspiratie voor vrede en vrijheid

 

Vandaag, de dag voor kerst 2020, laat ik Mattie Stepanek aan het woord. Hij was een uitzonderlijke mens in een ziek jongens-lichaampje.

Hij noemde zichzelf Messenger (Boodschapper) en Peacemaker (Vredestichter). Hij was bijna 14 jaar toen hij overleed in 2004, maar wat een inspiratiebron! Hier is meer informatie over Matti.

Twee uitspraken van Mattie

A Heartsong is our inner beauty – our sense of why we are here and how we can keep going. We each have a Heartsong, rooted in purpose, or our reason for being. (Een Heartsong is onze innerlijke schoonheid – ons gevoel van waarom we hier zijn en hoe we verder kunnen gaan. We hebben elk een Heartsong, geworteld in het doel, of onze reden om te zijn.)

Remember to play after every storm. (Vergeet niet te spelen na elke storm.)

Een gedicht van Matti n.a.v. 9/11

For Our World
We need to stop.
Just stop.
Stop for a moment.
Before anybody
Says or does anything
That may hurt anyone else.

We need to be silent.
Just silent.
Silent for a moment.
Before we forever lose
The blessing of songs
That grow in our hearts.
We need to notice.
Just notice.

Notice for a moment.
Before the future slips away
Into ashes and dust of humility.
Stop, be silent, and notice.
In so many ways, we are the same.

Our differences are unique treasures.
We have, we are, a mosaic of gifts
To nurture, to offer, to accept.
We need to be.
Just be.

Be for a moment.
Kind and gentle, innocent and trusting,
Like children and lambs,
Never judging or vengeful
Like the judging and vengeful.
And now, let us pray,
Differently, yet together,
Before there is no earth, no life,
No chance for peace.

September 11, 2001

(Voor onze wereld — We moeten stoppen. —Stop gewoon. — Stop even.
Voordat iemand — Iets zegt of doet —Dat iemand anders pijn kan doen.

We moeten stil zijn. —Gewoon stil. —Even stil. —Voordat we voor altijd —De zegening van de liederen verliezen —Die in ons hart groeien.

We moeten het opmerken. —Let maar op. —Let even op. —Voordat de toekomst wegglipt —In de as en het stof van de nederigheid.-  Stop, wees stil, en let op. —Op zoveel manieren zijn we hetzelfde. —

Onze verschillen zijn unieke schatten. —We hebben, we zijn, een mozaïek van geschenken… —Om te voeden, aan te bieden, te accepteren. — Dat moet wel. Gewoon zijn.

Wees voor een moment. —Vriendelijk en zachtaardig, onschuldig en vertrouwend, — Zoals kinderen en lammetjes, — Nooit veroordelend of wraakzuchtig —Zoals de veroordelenden en de wraakzuchtigen. — En laten we nu bidden, —Anders, maar toch samen, — Voordat er geen aarde is, geen leven, —Geen kans op vrede. )

© Matthew Joseph Thaddeus Stepanek 1990 -2004
from Hope Through Heartsongs, Hyperion, 2002

Hier kun je een deel uit het boek over Matti’s leven lezen (Engels)

 

We hebben, we zijn, een mozaïek van geschenken..

 

Een vredige tijd gewenst. Maakt het goed samen.

Groeten van Monique

Wil je wekelijks de aankondiging van de nieuwe aflevering in je mailbox krijgen? Meld je dan aan via bliss@freedom.nl en je krijgt elke week een berichtje dat de nieuwe Honey voor je klaarstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *