Figuurlijk, symbolisch kijken: pad naar bevrijding

Deze aflevering is een vervolg op een eerdere aflevering over symbolen begrijpen en ermee werken. Hierin bespraken we bijvoorbeeld symboliek uit dromen en werken met een innerlijk symbool voor een probleem.

Deze aflevering gaat een stapje verder: je kunt alles wat er in je leven gebeurt symbolisch bekijken, te beginnen met bijvoorbeeld je gezondheid, je relaties of je financiën. Nieuwsgierig?

Lees “Figuurlijk, symbolisch kijken: pad naar bevrijding” verder

Polariteiten en kiezen

Deze week gaat over polariteiten en het balanceren van onbalans.

Ik ga een paar knuppels in het hoenderhok gooien en ze zijn bedoeld om je helderheid te geven, want je kunt alleen iets veranderen en verbeteren waar je bewust van bent. Bewust worden, wakker worden, daar gaat het vandaag om. 

Lees “Polariteiten en kiezen” verder

Mediteren

Deze aflevering is vooral voor mensen die wel zouden willen mediteren, maar die niet goed weten hoe. Of die moeite hebben met de aandacht bij de meditatie te houden. En ook als je er gewoon nieuwsgierig naar bent.

Er was al eerder een soortgelijke aflevering over De kracht van meditatie en intentie.

Quote uit die aflevering: Meditatie is een manier om in je kracht te stappen: jouw intentie krijgt voorrang, jouw wijsheid gaat achter het stuur zitten en je zorgen en angsten parkeer je totdat je beslist iets met ze te doen.

Lees “Mediteren” verder

Wie ben je eigenlijk echt

Deze aflevering gaat over wie je eigenlijk bent. Dat woordje ‘eigenlijk’ is opmerkelijk nietwaar? Wat stel je je daarbij voor?

Wat je zegt ben je zelf …

Iedereen kent dit versje wel en de tekst is verschillend, afhankelijke van waar je bent opgegroeid. Ik herinner me dat ik als kind dit zinnetje gebruikte als iemand iets tegen mij zei dat me niet beviel. Maar al snel leerde ik ook, dat ik dat thuis beter niet kon doen als ik een standje kreeg!

De wijsheid van dit zinnetje is heel diep, als je wilt. In mijn coachingspraktijk gebruik ik vaak ‘wat je aandacht geeft groeit … en wat je niet wilt krijg je ook’.

Wat je aandacht geeft groeit …

Waar het om gaat is dat wat je dagelijks aandacht geeft, van grote invloed is op hoe het met je gaat en hoe je leven eruit ziet.

Een voorbeeld daarvan is dat je een doel stelt en een plan maakt en uitvoert.

Een ander voorbeeld is dat je door dagelijkse meditatie rustiger en vrediger wordt en dat je je sensitieve vermogens verder ontwikkelt.

… wat je niet wilt krijg je ook!

Dit is een wat lastigere wijsheid, hoewel iedereen weet dat mopperden en roddelen niet echt tot positieve resultaten leidt, integendeel. Door aandacht te geven aan wat je niet wilt programmeer je je mind op het realiseren daarvan.

Ga maar eens op een stoeprand lopen terwijl je in gedachten jezelf dat ziet doen. Blijf lopen en denk dan ’als ik er maar niet vanaf val’. Voordat je het zinnetje hebt afgemaakt sta je al naast de stoeprand!

Een ander voorbeeld is dat je moeite hebt met iemand. Meestal ben je op je hoede als je hem of haar tegenkomt en vaak ‘blijkt’ dat maar goed ook. Kies er eens voor om haar of hem met een stralende glimlach te begroeten. Wat ‘blijkt’ er dan?

Waarom staat blijkt hierboven tussen aanhalingstekens denk je?

Wie ben je eigenlijk?

Wij identificeren onszelf vaak met wat we doen, de rol die we vervullen, wat we zien als we in de spiegel kijken, onze bezittingen en onze talenten.

Maar als je contact maakt met Jezelf ervaar je andere dingen. Of beter gezegd juist geen dingen maar een energie, een gevoel. En dat gevoel omvat veel meer dan alle woorden waarmee we ons meestal identificeren.

Citaat *

The spiritual dimension is the level of our true nature. There is nothing mystical or religious about it. We just live on another level of energy.

Yes, we express here but our true nature is somewhere else.

(De spirituele dimensie is de dimensie van onze ware aard. Daar is niets mystieks of religieus aan. We leven gewoon op een andere energieniveau. Jazeker, we geven hier expressie aan wie we zijn, maar onze ware aard is ergens anders.)

* Michael Ryce in een video op You Tube

Afhankelijk van waar je je aandacht op richt, je prioriteiten, zul je meer of minder uitdrukking geven aan wie je eigenlijk bent. Dat woordje ‘eigenlijk’ slaat dus op je het ware aard en die is niet materieel maar geestelijk, spiritueel.

En het zal voor de lezer van dit blog niet echt een verrassing zijn dat je contact maakt met die ware aard via je hart.

Contact maken met je ware aard

  • Ga eens rustig zitten, eventueel met een bakje koffie of thee. Verdeel een vel papier in een linker en rechter kolom en noteer 10-20 woorden waarmee je jezelf beschrijft in de linker kolom. Doe het op papier want dat werkt veel krachtiger dan even vluchtig in je gedachten.
  • Ga dan met je aandacht naar binnen, naar je hart. Adem daarbij diep en rustig terwijl je aan iets moois denkt, bijvoorbeeld iets uit de natuur of een dierbare. Ontspan je maar helemaal zodat je contact maakt met Jezelf.
  • Als je zo contact hebt met Jezelf, welke woorden passen daarbij? Welk beeld komt er in je op als je aan Jezelf denkt? En welke woorden passen bij dat beeld?
  • Noteer deze woorden in de rechter kolom van je papier.
  • En deze stap voel je natuurlijk aankomen: wat is het verschil tussen de linker en rechter kolom? En wat vertelt dat je?

Wat je aandacht geeft groeit

Als je niet tevreden bent met bepaalde aspecten van je leven betekent dat eenvoudig dat je meer uitdrukking zou kunnen geven aan wie je eigenlijk bent.

Uiteindelijk worden we allemaal geboren als een wonder: onschuldig, liefdevol, overstromend van toekomstige mogelijkheden en met een oneindig aantal ontwikkelingen en keuzes te gaan.

Dus: als je ontevreden bent met een aspect van je leven is de sleutel tot succes dat je meer uitdrukking geeft aan wat je hebt genoteerd in de rechter kolom.

Hoe vaker je daarvoor kiest des te meer je leven weerspiegelt wie je bent en Moeder Natuur beloont dat met gevoelens van geluk en tevredenheid. Nou, wie wil dat niet?!

Als je dit zo allemaal leest valt het misschien op dat je voor gevoelens van geluk en tevredenheid van niets of niemand afhankelijk bent. Je kunt daar zelf voor zorgen en dat is maar goed ook!

Ik wens je een gelukkige en tevreden week.

Groeten van Monique

Spiritueel… wat is dat?

 

slipje spiritueel?        spiritueel?

Welke van de twee afbeeldingen is het meest spiritueel denk je? En waarom denk je dat? Interessant, nietwaar?

Onze opvoeding heeft ons geleerd dat er een verschil is tussen spiritualiteit en materialisme. En er zijn ook voorwerpen die als spiritueel worden beschouwd en andere meer als aards. En dan is er ook nog  je gedrag, je keuzes  wat je vooral belangrijk vindt in je leven.

Voor sommige mensen is spiritualiteit iets dat te maken heeft met helderziendheid, contact met overledenen, het ongeziene en het is vooral niet wetenschappelijk en dus vaag en ‘soft’. Lees “Spiritueel… wat is dat?” verder