Bewust zijn van Eenheid

 • Heb je je wel eens afgevraagd waaruit alles is ontstaan?
 • Wat is de bron, de oorsprong van ons leven?
 • Waaruit bestaat alles wat we met onze vijf zintuigen kunnen waarnemen?

Op deze vragen kunnen we twee soorten antwoorden geven: een wetenschappelijk antwoord en een antwoord vanuit ons innerlijk weten. En dat zijn twee heel verschillende soorten antwoord.

Het wetenschappelijke antwoord gaat ongeveer zo: er was ooit, toevallig, een oerknal en daaruit ontstonden atomen die moleculen vormden en die moleculen zijn de bouwstenen van ons lichaam en alle andere materie om ons heen.

Als ik mijn hart raadpleeg weet ik dat het wetenschappelijke antwoord op zijn minst onvolledig is. Het verklaart niets over wat ik als mens ervaar in het gebied van gevoel, compassie en inspiratie.

Bovendien gebeurt er in mijn leven van alles dat de wetenschap niet kan verklaren, zoals de behoefte om andere mensen te helpen, mezelf soms in anderen te herkennen en het wonderlijke gevoel van verliefd zijn. En waarom komen sommige hardnekkige gewoontes steeds terug, terwijl ik die helemaal niet wil hebben?

Je bewust zijn van eenheid

Als alles en iedereen uit dezelfde bron komt, de oerknal of iets anders, dan zijn wij dus eigenlijk in essentie hetzelfde.

Achter de grote verschillen in verschijningsvorm zit een enorme samenhang en gelijkheid. Bijvoorbeeld:

 • Uiteindelijk wil iedereen veilig, gelukkig en gewaardeerd zijn.
 • Alle leven op aarde ontstaat of wordt geboren, komt tot volle wasdom en sterft dan weer of vergaat.
 • Alle mensen, ongeacht hun ras of achtergrond, hebben dezelfde associaties bij oerbeelden zoals liefde, de zon, angst en de plank misslaan (zondigen heette het dat vroeger).

Het belang van je bewust zijn van eenheid

 • Als ik me in mijn hart bewust ben dat we allemaal uit dezelfde bron komen, voel ik mij vrediger en veiliger dan dat ik kijk naar de dingen waarin we verschillend zijn.
 • Als ik kies om jou als verschillend te zien van mijzelf, ervaar ik al snel afkeuring en bedreiging.
 • Als ik herken dat ik, net zoals jij, het goed bedoel maar er soms een puinhoop van maak, herken ik mijzelf in jou en voel ik me verbonden en veiliger.

Als ik de overeenkomsten zie tussen jou en mij ben ik geneigd jou het voordeel van de twijfel te gunnen of een helpende hand toe te steken.

Als ik onze verschillen als een bedreiging zie, wil ik me tegen jou beschermen en mezelf verdedigen. En dat pakt niet goed uit voor jou en ook niet voor mijzelf!

Is de wereld een veilige plek?

Onze wereld is voor steeds minder mensen een veilige en vreugdevolle plek. Dat is een feit dat we niet kunnen ontkennen. De vraag is hoe jij en ik met dat feit omgaan.

Onze media richten onze aandacht stelselmatig op narigheid, ongeluk, drama, dood, geweld en dreiging. En daarmee helpen ze dat te creëren!

Onbewust, we hebben het niet in de gaten, schept dat een gevoel van onvermogen en we verwachten nog meer van die narigheid en ongelijkheid. We accepteren dat als een feit waar we niets aan kunnen doen.

De dagelijkse dosis ellende in de media kun je zien als een injectie in ons gevoel. Die injectie maakt dat we ons onmachtig en klein voelen.

We accepteren alle narigheid als iets wat onveranderbaar is. We proberen het ongemakkelijke gevoel dat dit geeft, weg te houden om ons zoveel mogelijk toch gelukkig en comfortabel te voelen.

Maar we hebben vrije wil en dus de keuze om met andere ogen waar te nemen.

Een heel belangrijke oefening

Ga eens even rustig zitten en neem iemand in je gedachten die anders is dan jij en waar je op de een of andere manier moeite mee hebt. Klopt het dat je meteen iets van angst of conflict voelt? Dan heb je de juiste persoon gekozen!

Haal een paar maal rustig en diep adem en heb de intentie om overeenkomsten tussen jou en die ander op te merken.

 • Wat herken je in die ander?
 • Welke dingen vinden jullie allebei belangrijk?
 • Welke menselijke zwakheden hebben jullie gemeenschappelijk?
 • Welke overeenkomsten zie je nog meer?

Blijf rustig ademen en maakt dan de intentie om de ander nog iets beter te leren kennen.

Zet de ander in gedachten op een stoel tegenover je en bekijk hem of haar eens aandachtig zonder te oordelen. Kruip dan in gedachten in de huid van die ander door als het ware op zijn of haar stoel te gaan zitten.

 • Hoe ervaar je (als hij of zij dus) die ander (jij dus)?
 • Waar ben je eigenlijk bang van, wat wil je dat er zeker niet gebeurd?
 • Wat zou je het allerliefste willen in relatie tot die ander (jij dus)?

Mijmer nu over de antwoorden die je hierboven hebt gevonden:

 • Wat heb je begrepen dat voorheen niet duidelijk was?
 • Als je nu aan die ander denkt, hoe ervaar je hem of haar dan anders?
 • Welke keuzes wil je maken als je die ander (weer) tegenkomt?
 • En wat zou dat voor jullie mogelijk maken?

Je bewust zijn van wat je verbindt werkt heel anders dan je aandacht richten op wat je van elkaar scheidt. Herken je dat?

Hier is een interessant woordspelletje: er is

Bewust zijn en Bewustzijn

Heel veel patronen in ons leven zijn domweg gewoontes waar we nauwelijks stil bij staan, we zijn ons er niet van bewust.

Sommige patronen dienen ons en andere werken tegen ons.

En sommige patronen die ons ooit dienden, werken inmiddels tegen ons zonder dat we ons dat bewust zijn.

Het mooie is dat de keuze, zoals altijd, aan jou is.

 • Waar wil je je bewust van zijn?
 • Richt je je aandacht op overeenkomsten of verschillen?
 • Heb je de gewoonte om te geloven wat je wordt verteld, door wie dan ook, of maak je gebruik van je innerlijke wijsheid om je eigen waarheid boven water te krijgen?

 

Ik wens je een bewuste week waarin je wakker bent voor de ware aard van onze wereld: dat we uit dezelfde bron voortkomen en dat alle verschillen bij elkaar het geheel maken.

Groeten van Monique

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *