Plasmatechnologie

Mehran Keshe is de grondlegger voor de moderne toepassingen van plasmatechnologie, die door Nicola Tesla al werd ontdekt.
Klik hier voor meer informatie over de Plasmatechnologie van Mehran Keshe.

Je aandacht en bewustzijn heeft invloed. Lees hier hoe dat werkt:

Klik hier voor de Nederlandse vertaling van Keshe Field Interaction – The Soul, Emotions and Intention

Wereldwijde distributeur van plasmaprodukten

Inmiddels zijn er meer bedrijven die baanbrekende plasmaproducten hebben ontwikkeld.

De wereldwijde distributeur van plasmaprodukten is Dr. Richard Presser. Hij is als het ware een spin in het web van nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en welvaart. Je komt zijn naam wel vaker tegen in dit blog.

Klik hier voor de website van Magravs Plasma Products van Dr. Richard Presser. Hij is wereldwijd distributeur voor zowel de plasmaproducten , producten, waaronder de DPE, van Advanced Technology 7  als Nano Soma, de immuunversterkende nano spray.