Zachtheid

(Water is heel zacht en desondanks kan het bergen en de aarde doordringen. Dit laat heel duidelijk het principe zien dat zachtheid alle hardheid vervangt.)

Hier is een heel bijzonder verhaal dat waar gebeurd is en op dit moment gebeurt. Het gaat over een vrouw van in de 80 die eind vorig jaar een hersenbloeding kreeg en die het, tegen alle verwachtingen in, overleefde en er langzaam gedeeltelijk van herstelde. Tegen weer andere verwachtingen in kwam haar bewustzijn terug en kan ze nu ook weer een beetje praten. Binnenkort kan ze misschien zelfs naar een begeleid-wonen project verhuizen.

Een vriendin vroeg aan haar “Zachtheid” verder lezen

Duurzaam blij zijn

Ik vroeg me laatst af waar ik nou eigenlijk blij van wordt en onmiddellijk moest ik glimlachen omdat ik meteen aan van alles dacht. Het varieerde van het doorbreken van de zon na een regenbui, een lopend buffet met al mijn favoriete salades tot een onverwachte aardigheid die iemand mij met de post stuurde.

Waar word jij blij van, waar ga jij van glimlachen, waarvan ga jij plotseling stralen? Sta er eens even bij stil en ook bij hoe vaak je dat gebeurt, per dag, per week…

“Duurzaam blij zijn” verder lezen

Mindfulness

 

Vorige week beloofde ik dat we het deze week over Mindfulness zouden hebben. Nou is dat geen nieuw onderwerp en als je wilt vind je een wereld aan informatie in boeken, cursussen en op het Internet. Ik wil Mindfulness verbinden aan de manier waarop we onszelf en anderen waarnemen.

Even uitproberen

  • Neem eens een persoon in gedachten waar je je gemakkelijk aan irriteert. Voel maar even wat er gebeurt als je aan hem of haar denkt.
  • Stel je dan voor hoe deze mens ooit een schattige baby was die stralend de wereld in keek. Hoe voelt dat?
  • Blijf bij dat gevoel van die lachende baby en denk dan aan die mens die jou soms zo irriteert. Wat is er anders?

“Mindfulness” verder lezen

Onschuld en puurheid

Toen ik van de week weer allerlei narigheid in het nieuws las had ik weer die gedachten die ik zo vaak heb: wij worden allemaal onschuldig en puur geboren, wat gaat er toch mis in de loop van ons leven?

Zelfs als ik het antwoord hierop zou vinden, zou dat nog niks veranderen aan de wereld. Het is zinvoller om meer onschuld en puurheid aan de wereld te geven.

“Onschuld en puurheid” verder lezen

Liefde Zijn

Bij het woord ‘liefde’ denken we vaak aan lieve dingen doen zoals iemand vriendelijk benaderen, iemand het voordeel van de twijfel gunnen, een bloemetje meebrengen of een kaartje sturen aan iemand die ziek is.

En soms kun je ook uit liefde iets weigeren, bijvoorbeeld een glas wijn aan iemand die nog moet rijden, niet meelachen om een discriminerende grap of een leuke uitnodiging afslaan omdat je het al te druk hebt.

“Liefde Zijn” verder lezen

Wie ben je eigenlijk echt

Deze aflevering gaat over wie je eigenlijk bent. Dat woordje ‘eigenlijk’ is opmerkelijk nietwaar? Wat stel je je daarbij voor?

Wat je zegt ben je zelf …

Iedereen kent dit versje wel en de tekst is verschillend, afhankelijke van waar je bent opgegroeid. Ik herinner me dat ik als kind dit zinnetje gebruikte als iemand iets tegen mij zei dat me niet beviel. Maar al snel leerde ik ook, dat ik dat thuis beter niet kon doen als ik een standje kreeg!

De wijsheid van dit zinnetje is heel diep, als je wilt. In mijn coachingspraktijk gebruik ik vaak ‘wat je aandacht geeft groeit … en wat je niet wilt krijg je ook’.

Wat je aandacht geeft groeit …

Waar het om gaat is dat wat je dagelijks aandacht geeft, van grote invloed is op hoe het met je gaat en hoe je leven eruit ziet.

Een voorbeeld daarvan is dat je een doel stelt en een plan maakt en uitvoert.

Een ander voorbeeld is dat je door dagelijkse meditatie rustiger en vrediger wordt en dat je je sensitieve vermogens verder ontwikkelt.

… wat je niet wilt krijg je ook!

Dit is een wat lastigere wijsheid, hoewel iedereen weet dat mopperden en roddelen niet echt tot positieve resultaten leidt, integendeel. Door aandacht te geven aan wat je niet wilt programmeer je je mind op het realiseren daarvan.

Ga maar eens op een stoeprand lopen terwijl je in gedachten jezelf dat ziet doen. Blijf lopen en denk dan ’als ik er maar niet vanaf val’. Voordat je het zinnetje hebt afgemaakt sta je al naast de stoeprand!

Een ander voorbeeld is dat je moeite hebt met iemand. Meestal ben je op je hoede als je hem of haar tegenkomt en vaak ‘blijkt’ dat maar goed ook. Kies er eens voor om haar of hem met een stralende glimlach te begroeten. Wat ‘blijkt’ er dan?

Waarom staat blijkt hierboven tussen aanhalingstekens denk je?

Wie ben je eigenlijk?

Wij identificeren onszelf vaak met wat we doen, de rol die we vervullen, wat we zien als we in de spiegel kijken, onze bezittingen en onze talenten.

Maar als je contact maakt met Jezelf ervaar je andere dingen. Of beter gezegd juist geen dingen maar een energie, een gevoel. En dat gevoel omvat veel meer dan alle woorden waarmee we ons meestal identificeren.

Citaat *

The spiritual dimension is the level of our true nature. There is nothing mystical or religious about it. We just live on another level of energy.

Yes, we express here but our true nature is somewhere else.

(De spirituele dimensie is de dimensie van onze ware aard. Daar is niets mystieks of religieus aan. We leven gewoon op een andere energieniveau. Jazeker, we geven hier expressie aan wie we zijn, maar onze ware aard is ergens anders.)

* Michael Ryce in een video op You Tube

Afhankelijk van waar je je aandacht op richt, je prioriteiten, zul je meer of minder uitdrukking geven aan wie je eigenlijk bent. Dat woordje ‘eigenlijk’ slaat dus op je het ware aard en die is niet materieel maar geestelijk, spiritueel.

En het zal voor de lezer van dit blog niet echt een verrassing zijn dat je contact maakt met die ware aard via je hart.

Contact maken met je ware aard

  • Ga eens rustig zitten, eventueel met een bakje koffie of thee. Verdeel een vel papier in een linker en rechter kolom en noteer 10-20 woorden waarmee je jezelf beschrijft in de linker kolom. Doe het op papier want dat werkt veel krachtiger dan even vluchtig in je gedachten.
  • Ga dan met je aandacht naar binnen, naar je hart. Adem daarbij diep en rustig terwijl je aan iets moois denkt, bijvoorbeeld iets uit de natuur of een dierbare. Ontspan je maar helemaal zodat je contact maakt met Jezelf.
  • Als je zo contact hebt met Jezelf, welke woorden passen daarbij? Welk beeld komt er in je op als je aan Jezelf denkt? En welke woorden passen bij dat beeld?
  • Noteer deze woorden in de rechter kolom van je papier.
  • En deze stap voel je natuurlijk aankomen: wat is het verschil tussen de linker en rechter kolom? En wat vertelt dat je?

Wat je aandacht geeft groeit

Als je niet tevreden bent met bepaalde aspecten van je leven betekent dat eenvoudig dat je meer uitdrukking zou kunnen geven aan wie je eigenlijk bent.

Uiteindelijk worden we allemaal geboren als een wonder: onschuldig, liefdevol, overstromend van toekomstige mogelijkheden en met een oneindig aantal ontwikkelingen en keuzes te gaan.

Dus: als je ontevreden bent met een aspect van je leven is de sleutel tot succes dat je meer uitdrukking geeft aan wat je hebt genoteerd in de rechter kolom.

Hoe vaker je daarvoor kiest des te meer je leven weerspiegelt wie je bent en Moeder Natuur beloont dat met gevoelens van geluk en tevredenheid. Nou, wie wil dat niet?!

Als je dit zo allemaal leest valt het misschien op dat je voor gevoelens van geluk en tevredenheid van niets of niemand afhankelijk bent. Je kunt daar zelf voor zorgen en dat is maar goed ook!

Ik wens je een gelukkige en tevreden week.

Groeten van Monique

Ademen en Glimlachen

Heb je de oefening gedaan van het vorige blog over vergeven? Hoe ging het met het ademen en glimlachen? Terwijl ik ‘ademen en glimlachen’ typ adem ik meteen ontspannen en breekt er een glimlach door. En dat gebeurt ook als ik naar de bovenstaande foto kijk.

Een experimentje voor vandaag

Neem je voor om zo vaak mogelijk naar een ander te glimlachen en wees je dan bewust van wat het met jou en die ander en daardoor weer met jou doet. Zorg dat je dat op zijn minst 10 keer doet vandaag.

Bekijk aan het eind van de dag wat het effect van al dat glimlachen was. Voor herhaling vatbaar?

“Ademen en Glimlachen” verder lezen

Andere keuzes, andere resultaten

De bovenstaande uitspraak is er nogal een: alles in mijn leven is het resultaat van keuzes die ik eerder maakte!

Ik ben dus overal verantwoordelijk voor en kan dus niemand de schuld geven van dingen die misgaan. Maar hoe zit dat dan bijvoorbeeld iemand mij iets aandoet of als ik griep krijg of een echt nare ziekte?

Misschien is die uitspraak een tikje anders bedoeld dan mij de schuld te geven van alles wat ik niet plezierig vind in mijn leven. Laten we eens kijken hoe we die uitspraak kunnen gebruiken als een mogelijkheid om ons leven te verrijken en te verbeteren. “Andere keuzes, andere resultaten” verder lezen